Missie
De vereniging heeft ten doel de beoefening van het racquetball te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Hoofddoelstelling
De populariteit van de sport racquetball in Nederland te vergroten.

Speerpunten
De speerpunten zijn de bal en de term "Fitness in a game". Bal staat voor de eigenheid van het spel racquetball. Deze eigenheid wordt vooral door de bal gesymboliseerd. De bal onderscheidt racquetball van andere racketsporten en wordt dus ingezet om het spel te promoten. Daarnaast hanteert de NRA de leus "Fitness in a game". Racquetball heeft veel overeenkomsten met fitness. Een partij racquetball spelen komt overeen met een goede cardio oefening in de sportschool. De NRA denkt dat het spelelement een toegevoegde waarde heeft. Men doet dus een fitness oefening in combinatie met een leuk spel.

Strategische doelen
  • Uitbreiden aantal racquetballbanen
  • Behouden van racquetballbanen
  • Uitbreiden aantal leden/spelers
  • Behouden leden/spelers
  • Vergroten doorstroming breedtesport naar topsport
  • Meer leden/vrijwilligers betrekken bij uitvoering beleid
  • Vergroten naamsbekendheid


Meer info, Reglementen & statuten

Arcadis is specialist als het gaat om advisering over ontwerp, aanleg, renovatie, onderhoud en beheer van multifunctionele binnen en buitensportaccommodaties. Het ingenieursbureau heeft deze kennis toegepast en voor de NRA een baanexploitatieonderzoek gestart. Tevens op het gebied van marketing kon Arcadis helpen om de Racquetball succesvol te promoten. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de NRA ondernemers overtuigen om raquetballbanen aan leggen. Om de sport te promoten en de klanten verder te interesseren heeft Arcadis een verkoopbrochure ontwikkeld. Het resultaat van de samenwerking met Arcadis heeft geleidt tot een mooie verkoopbrochure en haalbaarheidsplan inclusief exploitatie overzicht.Download hier het Arcadis rapport in het Nederlands

Download hier het Arcadis rapport in het Engels

Download hier het Arcadis rapport in het Duits

Download hier het Arcadis rapport in het Frans