JOE SOBEK

PADDLEBALL

De ‘roots’ van racquetball liggen in het Amerikaanse continent. Hoewel men heeft ontdekt dat de Inca’s in Zuid-Amerika vergelijkbare balspelen hebben beoefend, wordt de Amerikaan Joe Sobek gezien als de grondlegger van racquetball. Deze Amerikaanse tennisleraar introduceerde in 1949 het zogenaamde ‘Paddleball’, een nieuwe sport waarbij met een houten plank een rubberen bal tegen de muur werd geslagen. Het was hierbij de bedoeling de tegenstander via deze muur uit te spelen.

Deze sport vertoont gelijkenis met het ‘handball’, een sport van Ierse oorsprong, waarbij met de hand een bal tegen de muur kon worden geslagen.

RACKET VERVANGT HOUTEN PADDLE

RACQUETBALL

Zowel handball als paddleball werden gespeeld in een afgesloten ruimte van 6,10 x 6,10 x 12,20 meter. In de vijftiger en zestiger jaren werden in heel Noord-Amerika toernooien georganiseerd. De opkomst van een racquet met bespanning in plaats van een houten “racquet” zou uiteindelijk leiden tot geheel verdwijnen van de houten paddles. In 1969 werd besloten de naam van de sport te veranderen in racquetball .

Met deze naamsverandering werd de International Racquetball Association opgericht en werden de eerste officiële Amerikaanse racquetball kampioenschappen georganiseerd. Naast de Verenigde Staten zou ook in Canada en Mexico racquetball snel aan populariteit winnen. Japan zou volgen evenals een flink aantal Zuid-Amerikaanse landen.In de Verenigde Staten vormde zich een profcircuit, met een eigen organisatie. De amateurs zouden zich verenigen in de American Amateur Racquetball Association (AARA).

INTERNATIONAL RACQUETBALL FEDERATION

IRF

Internationale erkenning

In de Verenigde Staten bleef racquetball groeien. In de periode 1977-1982 was racquetball de snelst groeiende sport. Inmiddels spelen zo’n 6 miljoen Amerikanen geregeld een potje racquetball.Aangezien ook in Midden- en Zuid-Amerika en Japan de sport bleef groeien werd in 1979 besloten een internationaal overkoepelend orgaan op te richten, de International Racquetball Federation (IRF). Bij de IRF zijn inmiddels meer dan 100 landen aangesloten.

Westvliet

IN EUROPA

Sinds de eind zeventiger jaren wordt racquetball ook in Europa beoefend. Op diverse land- en luchtmachtbases in met name Duitsland hield het Amerikaanse land- en luchtmachtpersoneel hun conditie middels racquetball op peil. In 1978 werden de eerste twee banen geopend die voor Europeanen toegankelijk waren. Dit gebeurde in Westvliet Fitness- & racketclub te Leidschendam.In de periode daarna zouden diverse andere Europese landen volgen en ontstond er een toernooicircuit met spelers uit Nederland, Duitsland, Zwitserland, Ierland en de in Europa gestationeerde Amerikanen.In 1978 zou de Nederlandse Racquetball Associatie worden opgericht, het aantal banen zou zich geleidelijk uitbreiden. De groei in Europa zou echter achterblijven bij de spectaculaire groei in het Amerikaanse contingent.

EERSTE EUROPESE EN MONDIALE KAMPIOENSCHAPPEN

EK & WK

De eerste wereldkampioenschappen werden in 1981 georganiseerd in Santa Clara (VS). Een jaar later zouden in Zoetermeer de eerste Europese kampioenschappen worden gehouden

EUROPEAN RACQUETBALL FEDERATION

ERF

In 1985 werd de European Racquetball Federation opgericht met 8 aangesloten landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden. In de daarop volgende jaren hebben Catelonie, Italie en Turkije zich aangesloten bij de ERF.

INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMMITÉE

IOC

Het Internationaal Olympisch Commitée (IOC) erkende in 1985 racquetball als olympisch erkende sport. Tot op heden heeft dat nog niet geleid tot het toetreden tot het programma van de Olympische Spelen. De IRF werkt op dit moment hard om de olympische droom voor racquetball te verwezenlijken.