ALGEMEEN
 
Maten en voorwaarden van een racquetballbaan

De racquetballbaan moet aan een aantal vaste voorwaarden voldoen qua afmetingen en andere specificaties. Bij dit gedeelte van de beschrijving is het niet de bedoeling om in te gaan op materiaalsoorten maar op basiswaarden waaraan een racquetballbaan moet voldoen.

Bij de gebruikte figuren worden de maten vaak in inches en het aantal voet aangeven.1 voet komt overeen met 30,48 cm
1 inch komt overeen met 2,54 cm

AFMETINGEN VAN DE RACQUETBALLBAAN
 
De standaardlengte van de baan is 40 voet (1219,2 cm).
De toegestane afwijking is 1% oftewel +/- 4,8 inches, (12,19 cm)
De standaardbreedte van de baan is 20 voet (609,6 cm).
De toegestane afwijking is 1,25 % oftewel +/- 3 inches, (7,62 cm).
De hoogte van de baan is eveneens 20 voet.
De toegestane afwijking is 1,25 % oftewel +/- 3 inches, 7,62 cm
De hoogte van de achterzijde (backwall in figuur 1) moet minimaal 12 voet en 1 inch zijn (368,28 cm) en moet in principe van één soort materiaal zijn. Let erop dat de hoogte wordt gemeten vanaf de vloer indien deze speelklaar is.

BELIJNING
 
De belijning is in principe 1,5 inch (3,81 cm) breed en helderrood van kleur.Achterzijde van de shortline is in principe precies in het midden van de baan. De achterzijde van de lijn begint op 20 voet (609,6 cm) van de achterwand. De service lijn begint op 5 voet (152,4 cm) van de achterzijde van de shortline.
Deze 2 lijnen zijn verbonden door de screenlijn en de dubbels box. Deze beginnen op respectievelijk 36 inch (91,44 cm) en 18 inch (45,72 cm) van de zijwanden. De achterzijde van de ontvangstlijn (ook wel safetyline genoemd) is op 5 voet (152,4 cm) van de achterzijde van de shortlijn. Deze lijn is doorbroken, de 1 e streep is 21 inch (53,34 cm), gevold door een open ruimte van 6 inch (15,24 cm), een streep van 6 inch, een open ruimte van 6 inch enz.
De plaats van de belijning mag maximaal 1/4 inch (0,64 cm) afwijken van de aangegeven.
Met de achterzijde van de lijn bedoelen we de zijde van de lijn aan de kant van de achterzijde van de baan.

MUREN
 
Elke muur moet in principe van hetzelfde materiaal zijn. Het is wel toegestaan om bijvoorbeeld de linkermuur van concreet materiaal (beton, hardboard) te maken en de rechtermuur van safetyglas. De muren moeten zodanig sterk zijn dat deze niet beschadigen bij het spelen (bal, racket, speler raakt de muur).
De muren mogen bij het raken door een speler niet teveel uitwijken. In principe zal bij het bouwen van en baan waarbij men gebruikt maakt van dezelfde muren als squashbanen geen problemen optreden. Een wand van glas mag maximaal 1,25 inch (3,175 cm) uitwijken bij een inslag (speler die botst met de wand). Deze wand moet binnen 1 seconde weer zijn normale positie aannemen. De muren moeten goed afgewerkt zijn. De muren moeten in dezelfde kleuren (wit) worden uitgevoerd. Voor een glaswand wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt.De muren worden meestal van beton gemaakt met een harde pleisterlaag. Soms gebruikt men voor de wanden een soort hardboardplaten (zie afbeelding). Men kan alle zijden van hetzelfde materiaal maken. Deze banen waar alle vier de zijden van beton gemaakt zijn worden vaak als onaangenaam bestempeld. Men voelt zich opgesloten. Een andere variant is waarbij een of meerdere wanden van glas worden uitgevoerd. De meest voorkomende variant is waarbij de achterzijde van glas is uitgevoerd. Toeschouwers kunnen het spel goed zien en de spelers hebben geen opgesloten gevoel. In veel centra zie je dat de “main court” de belangrijkste baan een achterzijde en een zijwand van glas hebben. Het grote voordeel van dit soort banen dat er veel toeschouwers het spel kunnen volgen. Banen waar 3 zijden van glas zijn uitgevoerd zijn niet handig voor meer toeschouwers. De toeschouwers kijken dan “dwars” door de baan heen en zien de bal niet meer.Bij de zijmuren is het toegestaan om aan de zijde van de achterwand, aan de bovenkant een gedeelte van de muur weg te laten. Dit “gat” mag maximaal 8 bij 8 voet zijn (243,84 bij 243,84 cm). (Het is onmogelijk om de bal goed te slaan indien dit gedeelte van de muur er wel zou zijn, zodat het mogelijk is om dit weg te laten).
De achterwand is moet minimaal 12 voet en 1 inch zijn (368,28 cm) hoog zijn. De ruimte hierboven doet niet mee in het spel en kan eventueel weggelaten worden.

DE DEUR
 
De deur is bij voorkeur ingebouwd in het midden van de achterzijde. De achterzijde moet indien de deur gesloten is een vlakke muur vormen zonder enige uitsteeksels. De deur moet dezelfde kleur hebben als de rest van de achterzijde. De bal moet van de deur op dezelfde wijze terugstuiten als de rest van de achterzijde. De deur heeft een maximale hoogte van 7 voet (213,36 cm) en een maximale breedte van 3 voet en 6 inches (106,68 cm).Voor de veiligheid mag de deur niet opengaan wanneer een speler tegen de deur botst. De deur moet zodanig stevig zijn dat er bij een botsing met een speler niet de mogelijkheid bestaat dat de deur zover doorbuigt dat men met de vingers (of andere lichaamsdelen klem komt te zitten tussen de deur en de achterzijde.

DE VLOER
 
De vloer is over het algemeen een sportvloer van hout. Een veel gebruikte houtsoort is “maple”. De vloer kan op dezelfde wijze en met dezelfde materialen worden aangelegd als squashbanen. De vloer moet afgewerkt worden met polyurethaan. Het spelen op een onbewerkte vloer of een alleen geschuurde vloer is niet toegestaan. De vloer moet (vanzelfsprekend) waterpas zijn en de bal moet op elke plaats even hoog stuiteren.

PLAFOND EN VERLICHTING
 
Het plafond doet bij racquetball ook mee in het spel en kan in principe van elk soort materiaal gemaakt worden zolang deze effen is en een vaste constructie is.Kunstmatige verlichting:Er wordt een minimum aanbevolen van 100 candela over de gehele baan op 3 voet (91,44 cm) boven de vloer. Wanneer men zijwanden van glas heeft wordt er 150 candela aanbevolen. Alle muren moeten (optisch) evenveel belicht worden. Er mogen geen schaduwen ontstaan. De verlichting moet zodanig afgeschermd worden dat een bal via de lichtbak op dezelfde wijze zijn weg vervolgd als wanneer de bal via het plafond gespeeld zou zijn.

DE OMGEVING
 
De muur en de vloeren dienen zodanig gebouwd te worden zodat er geen condensatie ontstaat wanneer er op gespeeld wordt of er veel toeschouwers aanwezig zijn. Het wordt aanbevolen om roosters (verwarming/airconditioning) in het plafond minimaal op 24 voet (731,52 cm) van de voorwand te installeren.
Bij eventuele installatie van geluidsapparatuur dient dit zodanig bevestigd te worden dat deze niet kapot kan gaan wanneer man deze met de bal raakt. Deze apparatuur wordt vaak op de achterwand gemonteerd. De achterwand is moet minimaal 12 voet en 1 inch zijn (368,28 cm) hoog zijn. De geluidsapparatuur wordt vaak daarboven geïnstalleerd omdat dit gedeelte niet in het spel meedoet.